lao lottery, ຫວຍພັດທະນາ, ຫວຍດີຈິຕ້ອນ, ຫວຍ, ເລກກວດເລກຫວຍພັດທະນາ


ແບບຈົດຂາຍ 2ໂຕ, 3ໂຕ

ປະຈຳເດືອນ 01

ປະຈຳເດືອນ 02

ປະຈຳເດືອນ 03

ປະຈຳເດືອນ 04


ຫວຍສາຍພິເສດກອງທັບ

ປະຈຳປີ 2011

ປະຈຳປີ 2012

ປະຈຳປີ 2013

ປະຈຳປີ 2014


ຫວຍພັດທະນາສາຍພິເສດ

ປະຈຳປີ 2011


Result Lottery Application ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ ແລະ ຫວຍດີຈິຕ້ອນ ເປີດ Download ແລ້ວ ໃນລະບົບປະຕິບັດການ Android


Installs : 5,000-10,000lao lottery, ຫວຍພັດທະນາ, ຫວຍດີຈິຕ້ອນ, ຫວຍ, ເລກ

ເລກປະຈຳວັນ


ວັນຈັນ

ວັນ​ຄານ

ວັນ​ພຸດ

ວັນ​ພະຫັດ

ວັນ​ສຸກ

ວັນ​ເສົາ

ວັນ​ອາທີ​ດ

1,5

0,4

1,9

4,8

2,5

3,6

1,7
Lao lottery

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ ແລະ ຫວຍດີຈິຕ້ອນ

ວັນທີ 1-4-2014 ເລກອອກ

ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ

979

ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ

79

ຊື້ຖືກ 1000 ກີບ ໄດ້ຮັບເງີນສົດ 500.000 ກີບ. ຊື້ຖືກ 1000 ກີບ ໄດ້ຮັບເງີນສົດ 60.000 ກີບ .

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ເລກ 5 ໂຕ

ງວດ 4 ວັນ ສຸກ ອອກຄັ້ງວັນທີ 21/2/2013.lao lottery, ຫວຍພັດທະນາ, ຫວຍດີຈິຕ້ອນ, ຫວຍ, ເລກ
ລາງວັນທີ 1 ເລກທີອອກ: 75462.
ລາງວັນທີ 2 ເລກທີອອກ: 71644-53400.
ລາງວັນທີ 3 ເລກທີອອກ: 27973-57719-09593.
ລາງວັນທີ 4 ເລກທີອອກ: 20184-64913-49885-68093-64916.
ລາງວັນທີ 5 ເລກທີອອກ: 33894-82304-61772-22203-59397
ລາງວັນທີ 5 ເລກທີອອກ: 42450-95323-85087-20257-46538.
ລາງວັນທີ 6 ເລກທີອອກ: 2108-9697.
ລາງວັນທີ 7 ເລກທີອອກ: 048.
ລາງວັນທີ 8 ເລກທີອອກ: 70.
ລາງວັນຂ້າງຄຽງຂອງລາງວັນທີ 1: 75461-75463.

ໃບ​ຫວຍເລກ 5 ​ໂຕ​ແມ່ນ​ອອກ ​ທຸກໆ​ອາທິດ​ທີ 2 ຂອງ​ເດືອ​ນ. ໃບ​ຫວຍເລກ ​3​ໂຕ​​, 2ໂຕ ແມ່ນ​ອອກ​ ທຸກໆ​ ວັນ​ຄານ​ ແລະ ​ວັນ​ສຸກ ຂອງທຸກໆ​ເດືອ​ນ.